Wie zijn wij

nkgblogofrontnl.png
De Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder bekleedt een openbaar ambt, een beschermd beroep. Hij is lid van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders. Een gerechtsdeurwaarder wordt benoemd door de Koning; hij of zij moet beschikken over de noodzakelijke academische ervaring en de vereiste theoretische en praktische vaardigheden. Een diploma van licentiaat, master of doctor in de rechten is dan ook vereist. Het ambt van gerechtsdeurwaarder is zeer streng gereglementeerd in België.

De gerechtsdeurwaarder heeft een dubbele hoedanigheid. Er zijn monopolistische bevoegdheden waarbij hij optreedt als ministerieel ambtenaar bekleed met overheidsgezag enerzijds. In deze hoedanigheid zal de gerechtsdeurwaarder zijn ambt uitvoeren tegen wettelijk bepaalde tarieven.

De tweede hoedanigheid is een vrij beroep zoals ook een notaris of advocaat heeft. Daarbij kan hij in concurrentie gaan met andere professionele actoren. Incasso is daar een voorbeeld van. Met een belangrijke nuance; een gerechtsdeurwaarder blijft altijd onderworpen aan een hele reeks deontologische codes.

Ons Team 

Gilbert De Wilde, Gerechtsdeurwaarder en bestuurder

 • Benoemd tot gerechtsdeurwaarder bij K.B. van 19/04/1979
 • Talenkennis: NL, FR

Geert Baele, Gerechtsdeurwaarder

 • Benoemd tot gerechtsdeurwaarder bij K.B. van 17/06/2013
 • Talenkennis: NL, FR, EN

Jacques Matthys, Gerechtsdeurwaarder

 • Benoemd tot gerechtsdeurwaarder bij K.B. van 20/12/1994
 • Talenkennis: NL, FR, IT, EN

Edward Tournel, Gerechtsdeurwaarder

 • Benoemd tot gerechtsdeurwaarder bij K.B. van 26/05/1977
 • Talenkennis: NL, FR, EN

Nadine Van de Wiele, Gerechtsdeurwaarder

 • Benoemd tot gerechtsdeurwaarder bij K.B. van 30/07/1981
 • Talenkennis: NL, FR, EN

Jan Delva, Gerechtsdeurwaarder

 • Benoemd tot gerechtsdeurwaarder bij K.B. van 11/10/1978
 • Ere-verslaggever &  ere-ondervoorzitter van de NKGB-CNHB
 • Talenkennis: NL, FR, EN, DE, ES

Nicolas De Wilde, Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder en bestuurder

 • Licentiaat in de Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent - 2002
 • Master in Law & Finance (LL.M. Finance), Institute for Law & Finance, J.W. Goethe Universität, Frankfurt - 2003
 • Stagiair-Advocaat, Eversheds LLP, Brussel - 2003/2004
 • Master in Financial Management, Vlerick Leuven Gent Management School - 2005
 • Stage bij  Gilbert De Wilde, gerechtsdeurwaarder te Gent - 2006/2008
 • Talenkennis: NL, FR, EN, (DE)

Thomas Masschaele, Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder

 • Benoemd als kandidaat-gerechtsdeurwaarder op 02/05/2017
 • Talenkennis: NL, FR, EN
 •