U heeft een brief ontvangen, wat nu?

U kreeg een aanmaningContacteer ons

 • Als u een aanmaning of betalingsherinnering van ons ontving krijgt u eigenlijk een kans om het geld dat u verschuldigd bent nog snel te betalen. Een factuur vergeten betalen is mensenlijk. Maar u moét wel betalen uiteraard. Wij treden als Gerechtsdeurwaarder als tussenpersoon op voor diegene aan wie u geld moet betalen. Op de brief die u ontving staan alle gegevens om te betalen. Of u betaalt per overschrijving. Of op ons kantoor - cash of met bankcontact.

  Belangrijk is dat de betaling pas definitief in orde is als het geld op onze rekening staat. Betaal dan ook voor het verstrijken van de einddatum. Indien u niet kan betalen, wees eerlijk en spreek met ons. Het kan wel zijn dat u het bedrag intussen al heeft betaald aan de schuldeiser zelf. Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan ons. Indien u de facturen niet ontving of verloren bent kan u deze opvragen.

 • Communiceren doet u best met de Gerechtsdeurwaarder. Wij verwittigen dan wel de schuldeiser. We controleren of hij het bedrag echt heeft ontvangen. Bezorg ons dan ook zo snel mogelijk de juiste betalingsbewijzen.

  Tot slot kan het ook dat u de facturen heeft geprotesteerd. U kreeg de factuur ten onrechte of u was niet akkoord met de factuur. Dan moest u dat aangetekend doen. Stuur dan onmiddellijk de opmerkingen die u heeft naar ons. Samen met een kopie van de aangetekende brief die u stuurde. Mail of bel met ons of stuur een brief naar de Gerechtsdeurwaarder. Wij doen het nodige.

  Indien u ten onrechte niet betaalt zal uw schuldeiser wellicht een gerechterlijke procedure tegen u starten. Let op, deze procedures zijn duur en zorgen voor grote bijkomende kosten.

Heeft u financiële problemen klop dan aan bij het OCMW van uw gemeente of stad of neem een kijkje op : http://www.eerstehulpbijschulden.be/

U bent gedagvaardContacteer ons

 • De dagvaarding die wij betekenden is een officiële oproep om voor het gerecht te verschijnen. Het is het eerste processtuk. Er staat in waarom u voor de rechter moet komen. Iemand - wellicht de schuldeiser waar u een openstaande factuur heeft, vraagt u te veroordelen. De rechter kan u dan dwingen de schuld te betalen. Let hierbij goed op; indien u effectief wordt veroordeeld tot het betalen van de schuld komen daar ook een pak kosten bij (nalatigheidsintresen, het schadebeding, de gerechtskosten….).

 • Tenzij u ervan overtuigd bent dat u de schuld niet moet betalen en dat ook kan bewijzen, betaalt u beter vóór de rechtzaak. Neem dan ook contact met ons op. Zo kan u toch nog enige kosten vermijden. Vergeet niet dat wij de zaak vaak vanaf het begin opvolgen. Indien u niet betaalt moet u voor de rechtbank verschijnen. U kan kiezen om zelf te gaan, al dan niet samen met een advocaat. In bepaalde gevallen heeft u recht op een gratis - of pro deo - advocaat. Zorg in elk geval dat u zelf naar de rechtbank gaat of u tenminste laat vertegenwoordigen door een advocaat.

 

Indien u meer info wilt over juridische bijstand: http://www.justitiehuizen.be 

U kreeg een betekeningContacteer ons

 • Een betekening is een officiële bekendmaking. De Gerechtsdeurwaarder overhandigde u stukken (brieven) of liet ze aan uw adres achter. U bent verondersteld te weten wat erin staat vanop het moment dat ze bij u zijn achtergelaten. We proberen de brief persoonlijk te overhandigen. U tekent dan voor ontvangst. Maar als u er niet bent laten we de brief achter in een gesloten omslag. Open de omslag dan ook onmiddellijk. De brief wordt meestal in de brievenbus gestopt maar kan indien nodig ook onder de deur worden geschoven of bijvoorbeeld tussen een raam worden gestopt indien nodig. Belangrijk te weten is: u wordt verondersteld de brief te hebben ontvangen. U kan weigeren te tekenen of zeggen dat u de brief niet heeft ontvangen, maar dat maakt geen enkel verschil. Zodra wij de brief overhandigen, achterlaten of per post opsturen wordt u geacht de inhoud te kennen. Lees de inhoud dan ook heel aandachtig. Let ook goed op de datum die op de brief staat. Deze datum is bindend! Er zal in de brief ook staan aan wie hij precies is gericht en wie de betekening vroeg. Ook de kosten van de betekening staan in het document.

  Een betekening kan gaan over: Aanvragen tot Hernieuwing van Handelshuurovereenkomsten; uw werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op met u, … In veel gevallen zal het echter gaan over een veroordeling door de rechtbank. U betaalde wellicht een factuur niet en reageerde niet op aanmaningen , betaalverzoeken en zo verder. 

 • De rechter veroordeelde u tot het betalen van die schulden. Wij kunnen u alleen maar aanraden deze onmiddellijk te betalen om erger te voorkomen. Als u niet betaalt en een vonnis “uitvoerbaar” wordt verklaard kunnen we beslag leggen op uw goederen. We doen dat liever niet, de betekening is dan ook uw allerlaatste kans om te betalen. Bij een beslag worden uw goederen (bvb TV, computer, auto of in het ergste geval uw huis…) van u afgenomen. Ze zijn niet langer uw eigendom en zullen worden verkocht om met dat geld uw schulden te betalen. Tweedehands goederen zijn veel minder waard dan nieuwe. U verliest dus ongetwijfeld opnieuw veel geld. Laat het dus niet zo ver komen en betaal onmiddellijk of neem op zijn minst contact met ons op.

  Bent u écht overtuigd van uw gelijk? Vanaf de betekening begint de termijn van 1 maand (in burgerlijke zaken) te lopen waarbinnen u verzet of hoger beroep kunt aantekenen indien u niet akkoord bent met het vonnis. Uw zaak wordt dan opnieuw voor de rechtbank gebracht. Let wel op; twee zaken zijn belangrijk: als het vonnis “bij voorraad uitvoerbaar” is moet u toch betalen. En ten tweede: ook dit beroep brengt weer extra kosten mee. Hiervoor raadpleegt u best onmiddellijk een advocaat of een Justitiehuis. In sommige gevallen (vb. kleine vorderingen) is een hoger beroep niet mogelijk!

  Als u geen advocaat heeft kan u voor info terecht bij: http://www.justitiehuizen.be/. Vergeet niet ook ons te contacteren.

U kreeg een betekening-bevel of dwangbevelContacteer ons

 • Als u een Betekening-Bevel of dwangbevel ontving, is het vonnis uitvoerbaar. U heeft een ernstig probleem. Het vonnis van de rechter kan onmiddellijk worden uitgevoerd. Concreet zal worden beslag gelegd op uw goederen, eigendommen of loon. Waarschijnlijk zullen ook uw bankrekeningen worden geblokkeerd. En dat gebeurt bijna onmiddellijk. Wij kunnen de ernst van uw situatie niet genoeg benadrukken.

   

 • Belangrijk te weten is dat het beslag zal gebeuren. Mét of zonder uw medewerking. Neem dan ook onmiddellijk contact met ons op. Misschien kan er toch tot een oplossing worden gekomen. Niet reageren heeft altijd ergere gevolgen. Zie de rubriek inbeslagname welke verregaande gevolgen er zijn.

InbeslagnameContacteer ons

 • Er is geen uitstel meer. Als u niets heeft gedaan na de vele kansen die u kreeg om te betalen wordt er beslag gelegd. Wij zijn door de rechter verplicht dit beslag uit te voeren.  De rechter zegt met andere woorden dat u de schulden moet betalen en dat alle middellen daarvoor moeten worden ingezet. Concreet zijn wij genoodzaakt om bij u langs te komen om vast te stellen welke goederen u heeft. Uw deur weigeren te openen heeft weinig zin. Dan zijn we verplicht langs te komen met de politie en een slotenmaker om toch toegang tot de woning waar u verblijft te krijgen. Veel verzet van uw kant heeft alleen maar een negatief effect. Als gerechtsdeurwaarder willen wij alleen maar tot een oplossing komen voor iedereen. Met ons praten geeft u de meeste kansen. Let ook op, het beslag wordt gelegd op de goederen van de woning waarin u verblijft. Verblijft u in iemand anders woning of woont u samen dan kan dat voor die andere persoon verregaande gevolgen hebben. Ook dat is uw verantwoordelijkheid. Er zijn twee mogelijkheden. Het beslag kan bewarend zijn. Wij noteren alles wat u heeft. Als het ware een foto op dat moment van al uw bezittingen. U mag deze niet meer wegschenken of verkopen. Als voorbeeld: u mag nog naar uw TV kijken, maar ze mag uw woning niet verlaten. Wees voorzichtig! Gebeurt dit wel, dan staan daar zware strafrechtelijke straffen op. Wij zijn verplicht als u toch iets zou wegschenken of verkopen daarvoor altijd een klacht neer te leggen bij de rechtbank. 

 • Dat maakt de situatie alleen maar erger. Alleen het betalen van uw schuld kan u helpen op dit moment. Het beslag kan ook uitvoerend zijn. Dan worden uw goederen vaak onmiddellijk meegenomen. Wees ervan bewust dat dit wordt gedaan om ze effectief te verkopen. Het kan gaan over alles wat u bezit en zelfs uw woning als deze uw eigendom is. Als uw goederen worden verkocht gaat dit over tweedehands goederen. De waarde ervan is vaak veel lager dan wat u er nieuw voor betaalde. Dit geld gaat trouwens niet naar de gerechtsdeurwaarder maar naar diegene aan wie u geld moet betalen. Het enige wat u kan doen is de schuld toch betalen of op zijn minst het grootste deel ervan. U kan eventueel ook zelf een koper voor alle of bepaalde dingen aanreiken als u denkt dat die er meer wil voor betalen dan anderen. Wel moet de schuldeiser hiermee akkoord gaan. Het geld dat die verkoop opbrengt zal in de eerste plaats ook dienen om uw schulden mee te betalen. Wij proberen dan eventueel te bemiddelen om de procedure tijdelijk stil te leggen en uw eigendom niet te verkopen. Op sommige zaken wordt geen beslag gelegd: zoals bijvoorbeeld een bed, lakens voor erop, een tas en bord voor elk gezindslid, schoolboeken van de kinderen. Met andere woorden een héél beperkt aantal écht levensnoodzakelijke dingen. Neem in elk geval onmiddellijk beleefd contact met ons op. Als er beslag werd gelegd op goederen die van iemand anders zijn dan moet dat worden bewezen aan de hand van facturen. Dit is een vrij complexe procedure. Probeer dergelijke situaties echt te vermijden. Wij zijn als gerechtsdeurwaarder altijd begripvol om te luisteren en voor iedereen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

LoonbeslagContacteer ons

 • Als er beslag wordt gelegd op uw loon wil dat zeggen dat uw werkgever wordt verplicht een deel van uw loon door te storten. Dat geld wordt gebruikt om uw schuldeisers te betalen. Meestal komt het na een reeks aanmaningen en verwittigingen. U wordt eigenlijk wat tegen uzelf beschermd zodat u geen grotere schulden kan maken. Het loonbeslag is een "beslag onder derden”. Uw loon eindejaarspremies, je vakantiegeld...worden gedeeltelijk ingehouden. Uw werkgever kan daar niets aan doen. Hij wordt verplicht door het gerecht om dit te doen. Als gerechtsdeurwaader zijn we verplicht contact op te nemen met al uw schuldeisers.Het gedeelte van uw inkomsten waarop beslag werd gelegd wordt over de schuldeisers verdeeld tot uw schulden zijn afgelost.

 • Het is wel zo dat een deel van uw loon is beschermd.  Uw netto-loon onder de 1.069 euro is niet vatbaar voor beslag, van het gedeelte tussen 1.069 EUR en 1.148 euro wordt 20% in beslag genomen worden. Dat wordt 30% van het  gedeelte tussen 1.148 euro en 1.267 euro. Dat verhoogt tot 40% voor  gedeelte tussen 1.267 euro en 1.386 euro. Boven de  1.386 euro netto kan alles in beslag genomen worden. Als u kinderen ten laste heeft komt daar 66 euro bij voor elk kind per bedrag, daarop kan geen beslag worden gelegd. Let wel op indien het gaat over onderhoudsgeld of alimentatie die u verschuldigd bent en die u niet betaalde kan beslag worden gelegd op uw volledige loon.

Uw rekeningen zijn geblokkeerdContacteer ons

 • Als u een "exploot van aanzegging” ontving, wil dat zeggen dat op verzoek van een schuldeiser bewarend of uitvoerend beslag gelegd werd gelegd op uw bankrekeningen. Uw rekeningen worden dan “geblokkeerd”. Heel concreet heeft dit als onmiddellijk gevolg dat u geen geld meer kan afhalen of overschrijven vanop uw rekening. 

 • U kan uw geld niet meer “gebruiken” op dat moment. De reden waarom dat zo is kan u nauwkeurig uitgelegd terugvinden in de brief. Contacteer ons of uw advocaat voor verder advies. Indien u geen advocaat kan betalen kan u voor advies ook terecht bij een justitiehuis: www.justitiehuizen.be