One Stop

jvl6411.jpg

Als gerechtsdeurwaarder bekleden wij een openbaar ambt en beschikken dan ook over een breed scala aan uitvoeringsmaatregelen. Uw niet-betaalde facturen doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder betekent dat hij de verantwoordelijkheid draagt over het hele incassoproces. Van de eerste aanmaning, de herinneringen, over de dagvaarding, vonnis en de gerechtelijke uitvoering tot de uiteindelijke betaling.

Wij zijn uw one stop shop voor uw debiteurenbeheer. Er zijn geen tijdsverslindende en dure overdrachten halverwege nodig. Onze bijzondere dienstverlening is voor elke onderneming toegankelijk aan duidelijke en transparante tarieven.

Na 35 jaar bouwden wij een grote eigen database uit. Dit op zich genereert een scala aan mogelijkheden tijdens de eerste fase van de incassoprocedure. Wij hebben vaak onmiddellijk een indicatie over de betalingsmogelijkheden en het profiel van de debiteur. In geval deze stappen niet volstaan kunnen we naadloos overgaan naar strengere methodes. Dan treden de andere middelen die we hebben als functionaris op de voorgrond en komt er een palet aan dwingender methodes. Wij kunnen u beter dan wie ook adviseren om een dossier al dan niet gerechtelijk op te volgen.