Nieuwsbrief

jvl6411.jpg

Poutpourriwet I: Ruikt u uw geld al?

Potpourriwet? Zijn naam kreeg deze wet uit “bescheidenheid”. De “Mammoetwet uit 1975” werd als een “potpourri” ervaren, de huidige wet zou het omgekeerde moeten veroorzaken en als Mammoet moeten worden gezien.

 

Maar is dat ook zo?
U zou een pak sneller uw geld moeten krijgen. Achterstallige - niet betwiste- betalingen zijn zeer slecht voor uw cashpositie. Europa legde de lidstaten op dat er een snellere procedure moest komen voor deze niet betwiste betalingen. Binnen de 90 dagen moet er een oplossing zijn zonder langs de rechtbank te passeren. Er wordt tegemoet gekomen aan de noden van de onderneming en tegelijk worden de rechtbanken ontlast.

Centrale figuur in de nagelnieuwe procedure is de gerechtsdeurwaarder. (Het is enkel nog wachten op de Koning om een aantal geplogenheden vast te leggen.) Concreet: De nieuwe “IOS procedure” (invordering onbetwiste schuldvorderingen) volgt vier stappen. Om deze te kunnen volgen moet aan een aantal welomschreven voorwaarden worden voldaan.


Het eindresultaat is dat uw gerechtsdeurwaarder zonder gerechtelijke tussenkomsten kan overgaan tot beslag bij niet betaling. De wettelijke voorwaarden en procedure in detail