Nieuws

Reactie op "De moneymakers van de schuldindustrie", De Tijd, 08/06/2019

Vele mensen hebben het artikel "De moneymakers van de schuldenindustrie" gelezen in De Tijd van 08/06/2019.

In het artikel wordt de werkwijze van enkele gerechtsdeurwaarderskantoren in invorderingsdossiers beschreven. Voorbeelden van vorderingen van 45 EUR waar 3.250 EUR kosten bijkwamen werden aangehaald.

Ook De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders werd in het artikel vermeld als een van de toonaangevende kantoren in invorderingsopdrachten. 

Wij zijn inderdaad toonaangevend. Maar wel in de zin dat we niet in het rijtje thuishoren. Onze aanpak verschilt sterk van deze die in het artikel omschreven wordt.

Ons incassoteam van bijna 20 mensen zorgt ervoor dat de overgrote meerderheid van de dossiers zonder gerechtelijk traject kan worden afgehandeld. Ja, deze strategie is veel minder winstgevend dan het opstarten van gerechtelijke trajecten. En ja, op het eerste zicht lijkt onze aanpak meer te kosten, wat niet evident is in een sector die als commodity wordt aanzien en waarbij de kostprijs sterk doorweegt in beslissingsprocessen.

We zijn ervan overtuigd dat onze oplossingen duurzaam zijn en dat onze opdrachtgevers hierdoor voor de lange termijn voor ons als inningspartner kiezen.

Onze opdrachtgevers vinden het klantvriendelijk aanbieden van oplossingen voor betaalmoeilijkheden van cruciaal belang. Vandaar dat we veel investeren in de opleidingen van onze medewerkers (dank @Marleen Miechielsen) en in innovatieve en gebruiksvriendelijke digitale tools.

Onze opdrachtgevers kennen het belang van hun inningspartner en de impact die die heeft op hun klanten. Ze hechten wel degelijk veel belang aan "de fijngevoelige behandeling van ‘hun debiteuren'". Ze kiezen voor ons vanuit hun doelstelling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR) en voor het behoud van de tevredenheid van hun klanten. De aandacht die de pers heeft voor sommige van onze collega's versterkt het besef van opdrachtgevers dat het anders moet. 

Dat we het anders aanpakken kunnen we ook staven met objectieve, duidelijke cijfers. Voor één van onze opdrachtgevers hebben de bijna 100.000 gezinnen die in 2016-2018 met onze diensten werden geconfronteerd gemiddeld 3% kosten betaald bovenop de vordering.

Sinds februari dit jaar nemen we een enquête af bij mensen die met onze diensten geconfronteerd werden. Op ruim 700 antwoorden van mensen die hun schulden via ons betaalden, kregen we gemiddelde een tevredenheidsscore van 8,3/10.

De talrijke positieve persoonlijke boodschappen die we dagelijks ontvangen (zie vb. hieronder), bewijzen dat we de juiste aanpak hanteren. Deze reacties zijn een sterke motivator voor onze medewerkers die zich dagelijks inzetten om oplossingen te bieden, zelfs al verloopt hier en daar een gesprek moeilijk.

"Dit is de eerste keer dat wij met respect en begrip gecontacteerd werden om een openstaande factuur te betalen. Ik weet maar al te goed wat ziekte en werkonbekwaamheid met een mens kunnen doen. Naast het verlies van vrienden, werk en zekerheid wordt men ook geconfronteerd met een aanzienlijk loonverlies, bij ons de reden voor onze huidige financiële toestand. Ik dank u met heel mijn hart voor uw begrip en menselijkheid. Via deze weg wil ik [jullie opdrachtgever] ook bedanken voor hun geduld en het goede inzicht om uw kantoor in te schakelen om het resterende bedrag te innen via wettelijke weg. Bij deze wens ik me ook te verontschuldigen voor alle ongemakken die wij veroorzaakt hebben. Ik zal uw kantoor van harte aanbevelen bij alle mensen die ik ken. Het verheugt mij ten zeerste dat ik deze woorden aan u kan richten. Nogmaals mijn oprechte dank voor uw aanpak van de problemen."

Gerechtsdeurwaarders zijn bij uitstek de partner voor ondernemingen om hun facturen betaald te krijgen. Wie het anders beweert, spreekt louter voor zijn eigen belangen. 

Net als bij elke beroepsgroep voert niet iedereen zijn opdrachten op dezelfde manier uit. Maar ook niet elke opdrachtgever vraagt dezelfde dienstverlening, en zeker niet elke opdrachtgever is bereid om de kosten van de minnelijke fase te dragen. 

Maar laat ons het debat aub fair en volledig voeren en niet iedereen over dezelfde kam scheren.