Middelen

jvl6528.jpg

Als gerechtsdeurwaarder bekleden wij een openbaar ambt en beschikken dan ook over een breed scala aan uitvoeringsmaatregelen. Uw niet-betaalde facturen doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder betekent dat hij de verantwoordelijkheid draagt over het hele incassoproces. Van de eerste aanmaning, de herinneringen, over de dagvaarding, vonnis en de gerechtelijke uitvoering tot de uiteindelijke betaling.

Wij zijn uw one stop shop voor uw debiteurenbeheer. Er zijn geen tijdsverslindende en dure overdrachten halverwege nodig. Onze bijzondere dienstverlening is voor elke onderneming toegankelijk aan duidelijke en transparante tarieven.. Als functionaris hebben we een aantal belangrijke diensten die we kunnen aanbieden. Op kop: het proces verbaal van vaststelling. We ondersteunen u in uw HR beleid; een werknemer die oneigenlijk gebruik maakt van de bedrijfs pc, die fraudeert, bedrijfsgeheimen en klantenbestanden steelt.... In uw ondernemerschap: wanneer een concurrent uw intellectueel eigendom schaadt. Aansluitend zijn er de betekeningen van opzeggingen bij ontslag. Tot slot het einde van de handelshuur of huur en uitzettingen.