Bij ons is meten weten.

Zeggen dat we op een duurzame wijze schulden invorderen is voor ons niet voldoende. Zorgen voor een goed opgeleid en gemotiveerd team, voor goede software en goede processen is een must. Maar dan nog willen we meten en onze kwaliteit continu opvolgen.

Daarom hebben we een set indicatoren (KPI’s) vastgelegd om ons zelf op te volgen. We delen die uiteraard graag met u zodat u uw stakeholders kan overtuigen dat wat we ook écht doen wat we zeggen. Zonder cijfers blijven intenties vaak holle woorden, sta dus op transparantie!

Hieronder vindt u een aantal van deze KPI’s berekend op alle dossiers die we rechtstreeks op verzoek van ondernemingen behandelen en waar we een opdracht hebben om zowel op minnelijke als gerechtelijke wijze de facturen te innen.


Ethisch Verantwoord Invorderen

Met de EVI-Index hebt u meetbaar bewijs dat we op een duurzame, verantwoordelijke en klantgerichte manier voor u werken. Hoe lager de EVI-Index, hoe beter. We bereiken dit door zo veel mogelijk dossiers minnelijk te regelen zonder een gerechtelijk traject (en de bijhorende kosten). Moeten we door een gerechtelijk traject, dan voeren we dit op een faire, verantwoordelijke manier uit. Concreet geeft de EVI-Index u de verhouding weer tussen de som die bruto voor u werd geïnd en wat uw klanten daarvoor betaald hebben. Met een EVI-Index van 1,10 hebben uw klanten in totaal 1.100 EUR betaald om 1.000 EUR te innen. 

EVI-index

1,0388

Index representatief op 30 juni 2022

De bijkomende kosten betaald door de debiteur bestaan uit 67% gerechtsdeurwaarderskosten, 13% advocatenkosten en 19% overheidstaksen.


De Net Promotor Score

Met NPS of de Net Promoter Score meet De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders als één van de weinigen in de sector de mate waarin uw klant na het afronden van een dossier ons zou aanraden om onbetaalde facturen op te volgen. Deze index rond klanttevredenheid is de maatstaf bij uitstek om - zelfs bij moeilijke materie zoals invordering - te meten of wij wel zo 'menselijk' overkomen als we zelf ambiëren te zijn.

Hoe verkrijgen we deze score? Na het afsluiten van een dossier nodigen we uw klant uit om een korte vragenlijst in te vullen rond tevredenheid van onze diensten. Op de vraag: Hoe waarschijnlijk is het dat u ons zult aanbevelen aan een andere onderneming om hun onbetaalde facturen op te volgen?  wordt een score gegeven van 0 tot 10. Deze scores worden ingedeeld in promotors (9-10), neutrals (7-8) en critics (0-6). De NPS wordt finaal verkregen door het aandeel promotors te verminderen met het aandeel critics. De waarde zelf is dus geen percentage, maar vooral een vergelijkingsmaatstaf rond klanttevredenheid binnen of tussen sectoren.

NPS

54

Index representatief op 30 juni 2022


De tevredenheidsscore

Hoe worden onze acties gepercipieerd door debiteurs? De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders is de enige in de sector die na het afronden van een dossier aan de debiteur voorstelt om een tevredenheidsenquête in te vullen. Hoeveel wij ook inzetten op Ethisch Verantwoord Invorderen, het resultaat van onze meting bij de debiteur zelf bevestigt dat onze intenties ook tot het gewenste resultaat leiden. De vragenlijst biedt naast enkele gesloten vragen eveneens een open vraag die vaak wordt ingevuld. De feedback uit de enquêtes wordt regelmatig opgenomen met de medewerkers van het kantoor om onze acties of processen bij te sturen waar nodig. De talloze positieve reacties zijn een dankbare validatie van weloverwogen acties in een delicate context.

Tevredenheidsscore

8,37/10

Index representatief op 30 juni 2022


Het Bemiddelingspercentage

Maximaal focussen op minnelijk schikken van invorderingen heeft talloze voordelen. Het is vaak de snelste manier om uw tegoed betaald te krijgen en u bespaart uw debiteur een inflatie aan kosten en geeft zo maximale kans aan uw klantrelatie. Zoals u kan lezen op onze website is De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders doordrongen van een focus op Ethisch Verantwoord Invorderen. Voor u en voor ons is het handig om naast bovenstaande kengetallen, steeds het bemiddelingspercentage van onze dossiers voor ogen te houden. Het is de index bij uitstek die toont dat minnelijk invorderen werkt, mits het op de juiste manier gebeurt.

Bemiddelingspercentage

97%

Index representatief op 30 juni 2022


En wat met het invorderingspercentage?

Eén samenvattende index rond invorderingspercentage zou snel een vertekend beeld geven van de realiteit.

Bij voorbeeld, hoe beter uw eigen klantenscreening en/of intern opvolgingsproces, hoe meer facturen u zelf met succes int en hoe minder goed uw inningspartner scoort.

Anderzijds, als uw inningspartner een significant deel van de portefeuille binnen de 15 dagen kan invorderen, laat u wellicht kansen liggen om die zelf te innen.

Het is een kengetal dat beïnvloed wordt door tal van factoren zodat het onmogelijk is daar een zinvolle verwachting rond te creëren.

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Cookie- & Privacyverklaring

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->