Een brief van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is actief op een kruispunt van verantwoordelijkheden. Op het moment dat u van een gerechtsdeurwaarder een brief ontvangt is de balans even ontregeld. Zoals u weet voorziet de wetgever ons met de nodige middelen om dit evenwicht te herstellen of te bekrachtigen. Heeft u van ons een communicatie ontvangen, neem dit dan zeker ernstig en laat de situatie niet op z'n beloop. Het negeren van ons verzoek lost uw probleem niet op. De Wilde & Baele investeert permanent in het minnelijk afhandelen van openstaande dossiers. Goede wil kan vaak helpen om een invordering niet te laten escaleren.

Ik kan mijn dossier meteen betalen.

Om extra kosten te vermijden is het raadzaam meteen uw openstaande schuld te betalen. Via onze WebApp kan dit meteen geregeld worden.

Betaal nu

Ik kan mijn dossier gedeeltelijk betalen.

Elke inspanning helpt! Kan u reeds een deel van uw schuld betalen, dan kan u via onze WebApp meteen een regeling afspreken.

Regel nu

Heb ik nu alles betaald?

U heeft zich ingespannen om uw dossier te regelen en wil zekerheid. Via onderstaande link krijgt u de bevestiging of uw dossier helemaal is afgesloten. Zo kan u met een gerust hart verder.

Check nu

Uw contact met de gerechtsdeurwaarder in verschillende stappen.

In de communicatie met de gerechtsdeurwaarder hebt u misschien bij momenten behoefte aan wat duidelijkere toelichting of wenst u te weten hoe u ervoor staat. Via onderstaande topics geven wij u graag de nodige verduidelijking.

Als u een aanmaning of betalingsherinnering van ons ontving krijgt u eigenlijk een kans om het geld dat u verschuldigd bent nog snel te betalen. Een factuur vergeten betalen is menselijk. Maar u moét wel betalen uiteraard. Wij treden als gerechtsdeurwaarder als tussenpersoon op voor diegene wiens factuur u moet betalen. Op de brief die u ontving staan alle gegevens om te betalen. U betaalt bij voorkeur per overschrijving of via onze WebApp. Indien nodig, kan u ook op een van ons kantoren betalen met Bancontact of desgevallend cash. Belangrijk is dat de betaling pas definitief in orde is als het geld op onze rekening staat. Betaal dan ook voor het verstrijken van de einddatum. Indien u niet kan betalen, wees eerlijk en spreek met ons. Had u het bedrag al betaald aan de schuldeiser zelf vóór onze brief? Laat ons dit dan zo snel mogelijk weten en bezorg ons de betaalbewijzen. Indien u de facturen niet ontving of verloren bent, kan u die opvragen. Communiceren doet u best met ons kantoor. Wij verwittigen dan wel de schuldeiser. We controleren of hij het bedrag echt heeft ontvangen. Tot slot kan het ook dat u de facturen heeft geprotesteerd. U kreeg de factuur ten onrechte of u was niet akkoord met de factuur. Dan moest u dat aangetekend doen. Stuur dan onmiddellijk de opmerkingen die u heeft naar ons. Samen met een kopie van de aangetekende brief die u stuurde. Mail of bel met ons of stuur een brief naar ons kantoor. Wij doen het nodige. Indien u ten onrechte niet betaalt zal uw schuldeiser wellicht een gerechtelijke procedure tegen u starten. Let op, deze procedures zijn duur en zorgen voor grote bijkomende kosten. 

Hebt u hier vragen over?

De dagvaarding die wij betekenden is een officiële oproep om voor het gerecht te verschijnen. Het is het eerste processtuk. Er staat in waarom u voor de rechter moet komen. Iemand - wellicht de schuldeiser waar u een openstaande factuur heeft - vraagt u te veroordelen. De rechter zal de argumenten bekijken en een oordeel vellen. Let hierbij goed op, indien u effectief wordt veroordeeld tot het betalen van de schuld komen daar ook een pak kosten bij (dagvaardingskosten, rolrechten, rechtspleging, ...). Tenzij u ervan overtuigd bent dat u de schuld niet moet betalen en dat ook kan aantonen, betaalt u beter vóór de rechtszaak. Neem dan ook contact met ons op. Zo kan u toch nog enige kosten vermijden. U kan kiezen om zelf te gaan, al dan niet samen met een advocaat. In bepaalde gevallen heeft u recht op een gratis - of pro deo - advocaat. Zorg in elk geval dat u zelf naar de rechtbank gaat of u tenminste laat vertegenwoordigen door een advocaat. 

Hebt u hier vragen over?

Een betekening is een officiële bekendmaking. De Gerechtsdeurwaarder overhandigde u een rechterlijke uitspraak, een ingebrekestelling of een (opzeg)brief of liet ze in uw brievenbus achter. U bent verondersteld te weten wat erin staat vanop het moment dat ze bij u zijn achtergelaten. We proberen de brief persoonlijk te overhandigen. U tekent dan voor ontvangst. Maar als u er niet bent laten we de brief achter in een gesloten omslag. Open de omslag dan ook onmiddellijk. Belangrijk te weten is: u wordt verondersteld de brief te hebben ontvangen. U kan weigeren te tekenen of zeggen dat u de brief niet heeft ontvangen, maar dat maakt geen enkel verschil. Zodra wij de brief overhandigen, achterlaten of per post opsturen wordt u geacht de inhoud te kennen. Lees de inhoud dan ook heel aandachtig. Let ook goed op de datum die op de brief staat. Deze datum is bindend! Er zal in de brief ook staan aan wie hij precies is gericht en wie de betekening vroeg. Ook de kosten van de betekening staan in het document. Een betekening kan gaan over: Aanvragen tot Hernieuwing van Handelshuurovereenkomsten; uw werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op met u, … In veel gevallen zal het echter gaan over een veroordeling door de rechtbank. U betaalde wellicht een factuur niet en reageerde niet op aanmaningen , betaalverzoeken en zo verder. De rechter veroordeelde u tot het betalen van die schulden. Wij kunnen u alleen maar aanraden deze onmiddellijk te betalen om erger te voorkomen. Als u niet betaalt, kunnen we beslag leggen op uw goederen of inkomsten. We doen dat liever niet, de betekening is dan ook uw allerlaatste kans om te betalen. Bij een beslag worden uw goederen (vb. TV, computer, auto of in het ergste geval uw huis …) geïnventariseerd. U mag ze zelf niet meer verkopen en zullen worden opgehaald en verkocht om met dat geld uw schulden te betalen. Tweedehands goederen zijn veel minder waard dan nieuwe. U verliest dus ongetwijfeld opnieuw veel geld. Laat het dus niet zo ver komen en betaal onmiddellijk of neem op zijn minst contact met ons op. Bent u écht overtuigd van uw gelijk? Vanaf de betekening begint de termijn van 1 maand (in burgerlijke zaken) te lopen waarbinnen u verzet of hoger beroep kunt aantekenen indien u niet akkoord bent met het vonnis. Uw zaak wordt dan opnieuw voor de rechtbank gebracht. Let wel op, twee zaken zijn belangrijk: als het vonnis “bij voorraad uitvoerbaar” is moet u toch betalen. En ten tweede, ook dit beroep brengt weer extra kosten mee. Hiervoor raadpleegt u best onmiddellijk een advocaat of een Justitiehuis. Het is niet altijd mogelijk om verzet of hoger beroep aan te tekenen! 

Hebt u hier vragen over?

Als u een Betekening-Bevel of dwangbevel ontving, is het vonnis uitvoerbaar. U heeft een ernstig probleem. Het vonnis van de rechter kan onmiddellijk worden uitgevoerd. Concreet zal worden beslag gelegd op uw goederen, eigendommen of loon. Waarschijnlijk zullen ook uw bankrekeningen worden geblokkeerd. En dat gebeurt bijna onmiddellijk. Wij kunnen de ernst van uw situatie niet genoeg benadrukken. Belangrijk te weten is dat het beslag zal gebeuren. Mét of zonder uw medewerking. Neem dan ook onmiddellijk contact met ons op. Ongetwijfeld kan er toch tot een oplossing worden gekomen. Niet reageren heeft altijd ergere gevolgen. Zie de rubriek inbeslagname welke verregaande gevolgen er zijn. 

Hebt u hier vragen over?

Er is geen uitstel meer. Als u niets heeft gedaan na de vele kansen die u kreeg om te betalen wordt er beslag gelegd. De rechter heeft bevestigd dat u de schulden moet betalen en dat we daartoe alle uitvoeringsmiddelen mogen inzetten. Concreet zijn wij genoodzaakt om bij u langs te komen om vast te stellen welke goederen u heeft. Uw deur weigeren te openen heeft weinig zin. Dan zijn we verplicht langs te komen met de politie en een slotenmaker om toch toegang te krijgen tot de woning waar u verblijft. Veel verzet van uw kant heeft weinig zin, voorstellen maken wel. Als gerechtsdeurwaarder willen wij alleen maar tot een oplossing komen voor iedereen. Met ons praten geeft u de meeste kansen. Let ook op, het beslag wordt gelegd op de goederen van de woning waarin u verblijft. Verblijft u in iemand anders woning of woont u samen dan kan dat voor die andere persoon verregaande gevolgen hebben. Ook dat is uw verantwoordelijkheid. Er zijn twee mogelijkheden. Het beslag kan bewarend zijn. Wij noteren alles wat u heeft. Als het ware een foto op dat moment van al uw bezittingen. U mag deze niet meer wegschenken of verkopen. Als voorbeeld: u mag nog naar uw TV kijken, maar ze mag uw woning niet verlaten. Wees voorzichtig! Gebeurt dit wel, dan staan daar zware strafrechtelijke straffen op. Wij zijn verplicht als u toch iets zou wegschenken of verkopen daarvoor altijd een klacht neer te leggen.. Dat maakt de situatie alleen maar erger. Alleen een regeling treffen voor het betalen van uw schuld kan u helpen op dit moment. Het beslag kan ook uitvoerend zijn. Ook dan wordt een inventaris opgemaakt en wordt er een verkoopdatum vastgelegd. Enkele dagen voor de verkoop worden uw goederen meegenomen. Wees u ervan bewust dat dit wordt gedaan om ze effectief te verkopen. Als uw goederen worden verkocht gaat dit over tweedehands goederen. De waarde ervan is vaak veel lager dan wat u er nieuw voor betaalde. Dit geld gaat trouwens niet naar de gerechtsdeurwaarder maar naar al diegenen aan wie u geld moet betalen. Het enige wat u kan doen is de schuld toch betalen of op zijn minst het grootste deel ervan. U kan eventueel ook zelf een koper voor alle of bepaalde dingen aanreiken als u denkt dat die er meer wil voor betalen dan anderen. Wel moet de schuldeiser hiermee akkoord gaan. Op sommige zaken wordt geen beslag gelegd, zoals bijvoorbeeld een bed, lakens, een tas en bord voor elk gezinslid, schoolboeken van de kinderen, etc. Met andere woorden een héél beperkt aantal écht levensnoodzakelijke dingen. Neem in elk geval onmiddellijk beleefd contact met ons op. Als er beslag werd gelegd op goederen die van iemand anders zijn dan moet dat worden bewezen aan de hand van facturen én betaalbewijzen. Wij zijn als gerechtsdeurwaarder altijd begripvol om te luisteren en voor iedereen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. 

Hebt u hier vragen over?

Als er beslag wordt gelegd op uw loon wil dat zeggen dat uw werkgever wordt verplicht een deel van uw loon door te storten. Dat geld wordt gebruikt om uw schuldeisers te betalen. Meestal komt het na een reeks aanmaningen en verwittigingen. De officiële term voor het loonbeslag is een "beslag onder derden”. Uw loon, eindejaarspremies, vakantiegeld... worden ingehouden boven een wettelijk bepaald maandelijks minimumbedrag. Uw werkgever kan daar niets aan doen. Hij is verplicht om dit te doen. Als gerechtsdeurwaader zijn we verplicht contact op te nemen met al uw schuldeisers. Het gedeelte van uw inkomsten waarop beslag werd gelegd wordt over de schuldeisers verdeeld tot uw schulden zijn afgelost. Het is wel zo dat een deel van uw loon is beschermd. Als u kinderen ten laste heeft komt daar een bedrag bij voor elk kind, Let wel op indien het gaat over onderhoudsgeld of alimentatie die u verschuldigd bent en die u niet betaalde kan beslag worden gelegd op uw volledige loon. 

Hebt u hier vragen over?

We kunnen op verzoek van een schuldeiser bewarend of uitvoerend beslag leggen op uw bankrekeningen. Uw rekeningen worden dan “geblokkeerd”. Heel concreet heeft dit als onmiddellijk gevolg dat u geen geld meer kan afhalen of overschrijven vanop uw rekening. U kan uw geld niet meer “gebruiken” op dat moment.  De beschikbare som op uw rekeningen wordt overgeschreven naar onze derdenrekening. We gebruiken dit geld om uw schuldeisers te betalen. 

Hebt u hier vragen over?

Heeft u financiële problemen klop dan aan bij het OCMW van uw gemeente of stad of neem een kijkje op:  http://www.eerstehulpbijschulden.be/.

Indien u geen advocaat heeft of meer info wilt over juridische bijstand: http://www.justitiehuizen.be

Hebt u hier vragen over?

Is uw betaalverzoek geen phishing?

Alert zijn voor phishing is nodig! Maar weet dat we dagelijks honderden e-mails en SMS'en met legitieme betaalverzoeken sturen. Kreeg u een communicatie van De Wilde & Baele en twijfelt u toch, stel u dan vooreerst de vraag of u in regel bent met de opdrachtgever van ons verzoek. U wordt steeds op meer dan één manier gecontacteerd. Naast een brief kreeg u misschien ook een SMS en/of email. Controleer ten slotte of de SMS werd verstuurd van de nummers 0473/755.467, 0472/570.668, 0472/570.673, 0468/149.738, 0467/00.46.75, 0473/732.036, 0468/153.359, 0468/122.619, 0469/23.13.01, 0469/23.13.02, 0469/23.13.03, 0469/23.13.04 of van emailadres [[kantoor@]], [[inv@]], [[etude@]] of [[rec@]]

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Cookie- & Privacyverklaring

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->