Begripvol als het kan.
Strikt als het moet.

Goed debiteurenbeheer is een essentiële activiteit in iedere onderneming. Het is per definitie een proces dat een stevige impact kan hebben op de financiële draagkracht van uw bedrijf en al te vaak krijgt u het gevoel dat het betaald krijgen van uw facturen een missie op zich is. Als gerechtsdeurwaarders ondersteunen wij u graag met een gezonde mix aan klantbewustheid en een kordate opvolging. Onze tools zijn naadloos inzetbaar in uw debiteurenproces en bovendien zorgt onze aandacht voor Ethisch Verantwoord Invorderen er voor dat een strakke debiteurenopvolging niet het einde hoeft te betekenen van uw klantrelatie of merkimago.

Kleine & Middelgrote Ondernemingen

Klantbewuste oplossingen en advies voor kordate invordering van onbetaalde facturen op maat van bedrijven in volle groei.

Lees meer

Grote Bedrijven

Procesgerichte partnerships rond debiteurenbeheer met aandacht voor uw CSR en al uw interne & externe stakeholders.

Lees meer

Boekhouders & Accountants

Advies en betrouwbare oplossingen om uw klantenportefeuille bij te staan in een strak maar klantbewust debiteurenbeheer.

Lees meer

Publieke Diensten

Ethisch Verantwoord Invorderen van uw onbetaalde facturen in lijn met de maatschappelijke rol van openbare dienstverleners.

Lees meer

Is een ethische aanpak wel doeltreffend voor mijn invordering?

Hoewel het succes van een invordering afhankelijk is van talloze factoren kunnen we met klem stellen dat het volgen van een ethische, doordachte aanpak over alle dossiers zijn nut heeft bewezen. De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders hecht bijzonder belang aan een end-to-end aanpak, inclusief advies over hoe ondernemingen reeds vroeg in het facturatieproces een strak maar menselijk proces hanteren. Steeds opnieuw kunnen we concluderen dat een goede screening, goede afspraken, tijdige opvolging (intern of bij de gerechtsdeurwaarder) en focus op een minnelijk proces ondernemingen sneller en doeltreffender aan hun geld helpen. Daarenboven heeft ethisch invorderen (gesterkt door onze voortreffelijke NPS scores) het bijkomend voordeel dat u meer kans hebt uw klantrelatie verder te zetten.

Ontdek hier al onze indexen

Ethisch Verantwoord Invorderen: onmisbaar onderdeel van uw CSR

Externe inningsprocedures zijn meestal een “Black Box” voor de opdrachtgever. Nochtans heeft de invorderingsstrategie die ondernemingen kiezen een zware impact op hun klanten, zowel financieel als emotioneel. Wij brengen hier verandering in en geven u cijfers. De emotionele impact meten we door een klantentevredenheidsmeting, inclusief een meting van onze NPS. De financiële impact meten we met de EVI-Index. Die geeft de verhouding weer tussen wat uw klanten betaalden en wat u ontving. Hoe kleiner die verhouding, hoe duurzamer de gekozen strategie. De Wilde & Baele bereikt dit door zo veel mogelijk dossiers minnelijk te regelen én door gerechtelijke trajecten op een faire manier uit te voeren. U krijgt een meetbaar bewijs dat we op een duurzame, verantwoordelijke en klantgerichte manier voor u werken. In lijn met uw Corporate Social Responsibility.

Een actief plan van aanpak.

Hoewel wij steeds luisteren naar de specifieke context van uw behoefte zit er vanzelfsprekend een terugkerend patroon in onze handelswijze. U herkent hierin alle bevoegdheden die ons door de wetgever worden toegekend. De Wilde & Baele gelooft echter sterk in duurzaam Ethisch Verantwoord Invorderen en hecht een uitgesproken belang aan de minnelijke fase.

Deze fase start met de juiste identificatie van uw tegenpartij via rijksregister of het KBO. Er volgt een duidelijke en to-the-point officiële ingebrekestelling via email en brief. Tevens vermelden wij de mogelijkheden bij betaalmoeilijkheden. Na de wettelijk vastgelegde wachttijd wordt opgevolgd per email, SMS en later ook telefoon. Dit wordt herhaaldelijk ingezet om een regeling te maken met uw klant. Betaalplannen worden stipt opgevolgd en na iedere betaling volgt nog een brief, email, SMS of telefoon om het dossier niet te laten escaleren.
Biedt de minnelijke fase geen soelaas binnen een termijn van 4 tot 6 weken, starten we een gedetailleerd solvabiliteitsonderzoek op. Op basis van die informatie geven we u een gemotiveerd advies om verder te gaan met het dossier of om alles af te sluiten en de vordering af te boeken. Het gerechtelijke traject starten we bij voorkeur op met de administratieve procedures “Inning Onbetwiste Geldschulden” (IOG/IOS, art. 1394/20 e.v. Ger.W.). Indien toepasbaar geeft deze manier van werken gevoelige tijdswinst verkrijgen van de nodige middelen om efficiënt in te vorderen. Als we de administratieve procedure niet kunnen toepassen, vb. in B2C of als er een formele betwisting is, starten we een traditioneel proces met dagvaarding voor de bevoegde rehtbank.
Met het vonnis kunnen we nog meer databronnen raadplegen om de gerechtelijke invorderingsstrategie verder te bepalen. Na een betekening van de titel en een aanmaning starten we dan een beslagprocedure. Een beslag kunnen we leggen op de inkomsten of tegoed van uw klant (vb. bij zijn bank of bij zijn werkgever of zijn klanten, huurders,…), op zijn roerende goederen (auto, inboedel woning, …) of op zijn onroerende goederen.

Klaar om met ons in zee te gaan?

Hebt u op onze website gevonden wat u zocht of hebt u nog vragen, aarzel dan niet en neem met ons contact op. Wenst u meteen uw dossier in te dienen kan dit rechtstreeks via onderstaande knop.

Tools voor een efficiënte opvolging.

Als opdrachtgever is het van belang dat u permanent zicht hebt op het verloop van uw dossiers. De Wilde & Baele beschikt over een uitgebreid klantenportaal (inclusief API, SaaS koppelingen en rapportering). Niet alleen vindt u hier de status van uw invordering en andere waardevolle informatie, u kan er zelfs de feedback van alle contactmomenten met uw klant in terug vinden. Eveneens kan u hier op ieder moment kengetallen raadplegen die u onmiskenbaar inzicht geven in de efficiëntie van de invordering van uw dossiers, de NPS score en de EVI-index.

Vraag meteen vrijblijvend uw account aan

Andere facetten van de gerechtsdeurwaarder

De opdracht van de gerechtsdeurwaarder wordt vaak in één adem genoemd met het invorderen van onbetaalde facturen. Al te vaak wordt vergeten dat de gerechtsdeurwaarder een hele waaier taken heeft die soms verder staan van de meer klassieke invordering. U vindt op onze pagina over ambtstaken de nodige toelichting over onze taken.

Ga naar de pagina over ambtstaken

Nuttige tips rond verantwoordelijkheden.

Om gezonde relaties te onderhouden is het essentieel dat alle betrokken partijen hun respectievelijke verantwoordelijkheden nakomen. Onderstaand vindt u nuttige tips die kunnen helpen bij het op punt houden van uw verantwoordelijkheden.

Een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau? Wat te doen met wanbetalers?

04 Mei 2022

Vraag aan de gemiddelde ondernemer in uw netwerk wat de logische stap is bij een onbetaalde factuur en velen zullen meteen aan een incassobureau denken in plaats van een gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder associëren mensen vaak met dagvaardingen, juridische procedures en hoge kosten. 

Maar klopt dit beeld? Ja en nee zo …

Lees meer

Klanttevredenheid bij De Wilde & Baele

27 Sep 2021

Een onbetaalde factuur is vervelend, zowel financieel, als in de relatie met uw klant. Veel ondernemers worstelen met de beste oplossing. De klantenrelatie redden en zo weinig mogelijk doen? Maar dan wordt u niet of laat betaald en lijdt u schade. De harde aanpak en direct naar de rechtbank? Maar dan betaalt uw klant meteen een lijvige surplus aan kosten en voelt hij zich bedreigd door …

Lees meer

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Cookie- & Privacyverklaring

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->