De Wilde & Baele Gerechtsdeurwaarders

Uw partner in vertrouwenszaken

U moet iets betalen?

Reageer best meteen op onze vraag. Vermijd extra kosten en ontdek hier alle manieren om een betaalverzoek meteen op te volgen.

Betaalopties

Ik wens betaald te worden.

Iedereen wordt graag tijdig betaald. Ontdek onze diensten voor ondernemingen om duurzaam en efficiënt onbetaalde facturen in te vorderen.

Invorderingsmogelijkheden

Ambtelijke diensten.

Hoewel we vaak werken in de sfeer van het incasso van onbetaalde facturen, zijn gerechtsdeurwaarders een onmisbare schakel bij tal van juridische procedures.

Ontdek de diensten

Diensten voor de advocatuur.

De Wilde & Baele mikt met de diensten voor advocaten op een hecht, efficiënt partnership die het wettelijke takenpakket overstijgt.

Ontdek de diensten

Doe het eens anders.

Hoewel de wetgeving de taken van de gerechtsdeurwaarder strikt omschrijft, kan elke gerechtsdeurwaarder zijn eigen accenten leggen bij de uitvoering van zijn wettelijke taken. De Wilde & Baele werkt met een brede maatschappelijke blik. Meer en meer KMO's, grote ondernemingen en publieke instellingen geloven met ons dat preventieve aandacht voor verantwoordelijkheden en Ethisch Verantwoord Invorderen de enige duurzame, efficiënte en menselijke handelswijze is.


Aandacht voor verantwoordelijkheden leidt tot duurzame bedrijfsrelaties.

De Wilde & Baele gelooft sterk dat verantwoord invorderen het resultaat is van het eenduidig structureren van verantwoordelijkheden bij alle betrokkenen. Een end-to-end aanpak waarbij invorderen niet het één of het ander is, maar een gestroomlijnd verhaal waarbij alle partijen worden aangemoedigd om te kiezen voor een efficiënt en klantvriendelijk traject. Partijen bewust maken van hun verantwoordelijkheden vraagt een gerechtsdeurwaarder die zich steeds ziet als centrale coördinator tussen betrokkenen. De Wilde & Baele differentieert zich dan ook van andere incasso-dienstverleners door een actief bemiddelingstraject ondersteund door wettelijke bevoegdheden. Begripvol als het kan, strikt als het moet.

Ontdek hier al onze indexen

Ethisch Verantwoord Invorderen: onmisbaar onderdeel van uw CSR

Externe inningsprocedures zijn meestal een “Black Box” voor de opdrachtgever. Nochtans heeft de invorderingsstrategie die ondernemingen kiezen een zware impact op hun klanten, zowel financieel als emotioneel. Wij brengen hier verandering in en geven u cijfers. De emotionele impact meten we door een klantentevredenheidsmeting, inclusief een meting van onze NPS. De financiële impact meten we met de EVI-Index. Die geeft de verhouding weer tussen wat uw klanten betaalden en wat u ontving. Hoe kleiner die verhouding, hoe duurzamer de gekozen strategie. De Wilde & Baele bereikt dit door zo veel mogelijk dossiers minnelijk te regelen én door gerechtelijke trajecten op een faire manier uit te voeren. U krijgt een meetbaar bewijs dat we op een duurzame, verantwoordelijke en klantgerichte manier voor u werken. In lijn met uw Corporate Social Responsibility.

Nuttige tips rond verantwoordelijkheden.

Om gezonde relaties te onderhouden is het essentieel dat alle betrokken partijen hun respectievelijke verantwoordelijkheden nakomen. Onderstaand vindt u nuttige tips die kunnen helpen bij het op punt houden van uw verantwoordelijkheden.

Meer bescherming voor debiteuren...

19 Aug 2023

Vanaf 1 september 2023 wordt boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van kracht. Deze wet wil wanbetalers beter beschermen. Vanaf die dag moeten uw factuurvoorwaarden aangepast zijn om uw budget voor het minnelijk invorderingstraject te vrijwaren.

Als u uw algemene voorwaarden niet aangepast zijn, kan u géén schadebeding en …

Lees meer

Wat als uw debiteur zich aan de andere kant van het land of in het buitenland bevindt?

04 Mei 2022

Wanneer wordt gedacht aan de actieradius van een gerechtsdeurwaarder, wordt al te vaak verkeerdelijk gefocust op de geografische grenzen binnen de juridische fase van een invorderingstraject. Het is inderdaad zo dat voor ambtelijke taken iedere gerechtsdeurwaarder werkt binnen een duidelijk afgelijnd grondgebied, het zogenoemd gerechtelijk arrondissement. 

In het geval van …

Lees meer

Versterk ons team

Ons activiteiten vereisen een uitgebreid en multi-disciplinair team. Kan u zich herkennen in één van onderstaande vacatures, aarzel dan niet ons te contacteren.

Denkt u dat u op een andere manier kan bijdragen tot onze werking stuur dan zeker uw CV en motivatie naar [[jobs@]]

Contacteer ons

De Wilde & Baele

Gerechtsdeurwaarders

Gasmeterlaan 191

9000 Gent

Cookie- & Privacyverklaring

De Wilde & Baele hecht vanzelfsprekend belang aan uw rechten en alle aspecten van uw privacy. Via onderstaande knoppen vindt u meer inlichtingen over deze topics.


Copyright 2021. Alle rechten voorbehouden. Website met passie gemaakt door Pixelsrule.

-->